XUẤT KHẨU CANADA

THỦ TỤC KHAI BÁO eHBL ACI?

Hải Quan Canada CBSA (Canada Border Services Agency) quy định tất cả các nhà vận chuyển (forwarders) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tại Canada đều phải khai báo E-Manifest lên hệ thống eHBL ACI (Advanced Commercial Information).

AI PHẢI KHAI BÁO?

Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải truyền khai báo eManifest ít nhất 24 giờ trước khi hàng đến Canada

Nếu không đăng ký thì thế nào?

Nếu Hải quan Canada xác định lô hàng của bạn có rủi ro, lô hàng có thể sẽ không được xếp tại cảng/sân bay khởi hành hoặc lô hàng sẽ phải chịu sự kiểm tra hải quan tốn kém và mất thời gian tại Canada.
CBSA không cho phép các nhà giao nhận hàng hóa (forwarder) ủy thác cho các hãng vận chuyển (carrier) kê khai thay cho họ.
Các công ty và hãng hàng không vận chuyển được yêu cầu phải tự kê khai thông tin.
QUY ĐỊNH
KHAI EMANIFEST TẠI CANADA

HỆ THỐNG eHBL ACI CỦA GOL

Được xây dựng bởi tập đoàn E-government (chính phủ điện tử) hàng đầu thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hải Quan Điện Tử. Giải pháp được kết nối trực tiếp với Hải Quan Canada (CBSA) và có đội ngũ hỗ trợ nghiệp vụ 24/7.

Liên hệ để nhận hỗ trợ: emanifest@gol.vn
CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ eHBL ACI:
BAO GỒM

Bước 1: Đăng ký khai báo eHBL ACI với Hải Quan Canada

Thời gian đăng ký: 10 ngày làm việc hay tùy theo tiến độ duyệt hồ sơ của Hải Quan.

Bước 2: Tạo tài khoản khai báo eHBL ACI với GOL.

Thời gian đăng ký: 2 ngày làm việc.

Bước 3: Khai eHBL ACI

Khai báo eHBL ACI 24h trước khi tàu chạy.