TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Trong thời điểm khủng hoảng do dịch bệnh, doanh nghiệp cần phải làm gì để vượt qua và biến thành cơ hội?

Đào tạo và tư vấn về kinh doanh


1./ Ứng dụng lý thuyết @LASEPS xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cả kênh online và offline.
2./ Quản trị doanh nghiệp và quản lý chất lượng sản xuất
3./ Ứng dụng thương mại điện tử trong quản trị doanh nghiệp, khách hàng và phát triển kinh doanh.
4./ Chương trình đào tạo tiếng Anh hiệu quả dành cho doanh nghiệp.
https://www.facebook.com/LASEPS-870642552999508/

LASEPS - Logical Analyzing Specifications of Enterprises, Products and Services

là phương pháp phân tích logic toán học chặt chẽ các đặc tính của doanh nghiệp cũng như sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp để DN hiểu tường tận về tiềm năng, qui mô, hệ thống cũng như những ưu khuyết điểm của sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trong mối tương quan với khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở phân tích các giá trị của doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, thị trường, khách hàng, LASEPS cho kết quả chuẩn xác và chi tiết nhất giúp doanh nghiệp vạch ra các giải pháp kinh doanh ngắn hạn – dài hạn tiếp cận thị trường mục tiêu, giải pháp cạnh tranh và phát triển thương hiệu ngày càng bền vững.
Yêu cầu báo giá